ਵਰਤੋਂਕਾਰ:

Covarrubias

ਫ਼ੋਰਵੋ ਸੰਪਾਦਕ

Covarrubias ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
16/09/2019 ἀναφανδόν [grc] ἀναφανδόν ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/09/2019 Picual [es] Picual ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/09/2019 cuidás [es] cuidás ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/09/2019 cuidáis [es] cuidáis ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/09/2019 cuidamos [es] cuidamos ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/09/2019 cuidare [es] cuidare ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/09/2019 cuidáremos [es] cuidáremos ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/09/2019 cuidares [es] cuidares ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/09/2019 cuidaren [es] cuidaren ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/09/2019 cuidareis [es] cuidareis ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/09/2019 cuidéis [es] cuidéis ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/09/2019 cuidá [es] cuidá ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/09/2019 informás [es] informás ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/09/2019 informare [es] informare ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/09/2019 informemos [es] informemos ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/09/2019 informares [es] informares ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/09/2019 informaren [es] informaren ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/09/2019 informareis [es] informareis ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/09/2019 informéis [es] informéis ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/09/2019 informáremos [es] informáremos ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/09/2019 informá [es] informá ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/09/2019 anheladas [es] anheladas ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/09/2019 anhelados [es] anhelados ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/09/2019 anhelábamos [es] anhelábamos ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/09/2019 anhelabas [es] anhelabas ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/09/2019 anhelás [es] anhelás ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/09/2019 anhelaban [es] anhelaban ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/09/2019 anhelabais [es] anhelabais ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/09/2019 anhelaste [es] anhelaste ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/09/2019 anhelaron [es] anhelaron ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ