ਵਰਤੋਂਕਾਰ:

Covarrubias

ਫ਼ੋਰਵੋ ਸੰਪਾਦਕ

Covarrubias ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
18/01/2020 afrontas [es] afrontas ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/01/2020 afrontábamos [es] afrontábamos ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/01/2020 afrontamos [es] afrontamos ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/01/2020 afronta [es] afronta ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/01/2020 afrontaban [es] afrontaban ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/01/2020 afrontabais [es] afrontabais ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/01/2020 afrontáis [es] afrontáis ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/01/2020 enfrenté [es] enfrenté ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/01/2020 enfrentará [es] enfrentará ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/01/2020 enfrentarás [es] enfrentarás ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/01/2020 enfrentaste [es] enfrentaste ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/01/2020 enfrentaré [es] enfrentaré ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/01/2020 enfrentaréis [es] enfrentaréis ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/01/2020 enfrentasteis [es] enfrentasteis ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/01/2020 enfrentaremos [es] enfrentaremos ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/01/2020 enfrentaron [es] enfrentaron ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/01/2020 afrontaste [es] afrontaste ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/01/2020 afrontará [es] afrontará ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/01/2020 afrontó [es] afrontó ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/01/2020 afrontarás [es] afrontarás ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/01/2020 afrontaréis [es] afrontaréis ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/01/2020 afrontasteis [es] afrontasteis ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/01/2020 afrontaremos [es] afrontaremos ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/01/2020 afrontarán [es] afrontarán ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/01/2020 afrontaron [es] afrontaron ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/01/2020 enfrentaría [es] enfrentaría ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/01/2020 enfrentaríais [es] enfrentaríais ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/01/2020 enfrentaríamos [es] enfrentaríamos ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/01/2020 enfrentarías [es] enfrentarías ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/01/2020 enfrentarían [es] enfrentarían ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ