ਵਰਤੋਂਕਾਰ:

Covarrubias

ਫ਼ੋਰਵੋ ਸੰਪਾਦਕ

Covarrubias ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
15/09/2019 precavieron [es] precavieron ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/09/2019 precavería [es] precavería ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/09/2019 precaveríais [es] precaveríais ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/09/2019 precaveríamos [es] precaveríamos ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/09/2019 precaverías [es] precaverías ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/09/2019 precaverían [es] precaverían ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/09/2019 precavas [es] precavas ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/09/2019 precaviere [es] precaviere ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/09/2019 precava [es] precava ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/09/2019 precaviéremos [es] precaviéremos ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/09/2019 precavamos [es] precavamos ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/09/2019 precavieres [es] precavieres ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/09/2019 precavieren [es] precavieren ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/09/2019 precavan [es] precavan ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/09/2019 precaviereis [es] precaviereis ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/09/2019 precaváis [es] precaváis ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/09/2019 precavieras [es] precavieras ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/09/2019 precaviese [es] precaviese ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/09/2019 precaviera [es] precaviera ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/09/2019 precaviésemos [es] precaviésemos ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/09/2019 precaviéramos [es] precaviéramos ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/09/2019 precavieses [es] precavieses ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/09/2019 precaviesen [es] precaviesen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/09/2019 precavieran [es] precavieran ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/09/2019 precavieseis [es] precavieseis ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/09/2019 precavierais [es] precavierais ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/09/2019 precavé [es] precavé ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/09/2019 καταδύσοντες [grc] καταδύσοντες ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/09/2019 καταδύσοντα [grc] καταδύσοντα ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/09/2019 καταδύσοντι [grc] καταδύσοντι ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ