ਵਰਤੋਂਕਾਰ:

Covarrubias

ਫ਼ੋਰਵੋ ਸੰਪਾਦਕ

Covarrubias ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
11/10/2019 desesperábamos [es] desesperábamos ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/10/2019 desesperamos [es] desesperamos ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/10/2019 desespera [es] desespera ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/10/2019 desesperaban [es] desesperaban ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/10/2019 desesperan [es] desesperan ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/10/2019 desesperabais [es] desesperabais ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/10/2019 desesperé [es] desesperé ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/10/2019 desesperarás [es] desesperarás ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/10/2019 desesperaste [es] desesperaste ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/10/2019 desesperaré [es] desesperaré ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/10/2019 desesperaremos [es] desesperaremos ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/10/2019 desesperará [es] desesperará ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/10/2019 desesperó [es] desesperó ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/10/2019 desesperaron [es] desesperaron ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/10/2019 desesperaréis [es] desesperaréis ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/10/2019 desesperasteis [es] desesperasteis ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/10/2019 desesperaría [es] desesperaría ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/10/2019 desesperaríais [es] desesperaríais ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/10/2019 desesperaríamos [es] desesperaríamos ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/10/2019 desesperarías [es] desesperarías ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/10/2019 desesperarían [es] desesperarían ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/10/2019 desesperares [es] desesperares ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/10/2019 desesperare [es] desesperare ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/10/2019 desespere [es] desespere ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/10/2019 desesperéis [es] desesperéis ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/10/2019 desesperáremos [es] desesperáremos ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/10/2019 desesperemos [es] desesperemos ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/10/2019 desesperaren [es] desesperaren ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/10/2019 desesperen [es] desesperen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/10/2019 desesperareis [es] desesperareis ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ