ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ
07/08/2009 International Date Line [en] International Date Line ਉਚਾਰਨ Bernard12 ਵੱਲੋਂ
07/08/2009 laddy [en] laddy ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/08/2009 hinny [en] hinny ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/07/2009 University College [en] University College ਉਚਾਰਨ TopQuark ਵੱਲੋਂ
28/07/2009 New College [en] New College ਉਚਾਰਨ TopQuark ਵੱਲੋਂ
28/07/2009 Exeter College [en] Exeter College ਉਚਾਰਨ TopQuark ਵੱਲੋਂ
28/07/2009 All Souls College [en] All Souls College ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
28/07/2009 Corpus Christi College [en] Corpus Christi College ਉਚਾਰਨ TopQuark ਵੱਲੋਂ
28/07/2009 Jesus College [en] Jesus College ਉਚਾਰਨ TopQuark ਵੱਲੋਂ
28/07/2009 University of Oxford [en] University of Oxford ਉਚਾਰਨ TopQuark ਵੱਲੋਂ
16/07/2009 heterosexuality [en] heterosexuality ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/07/2009 Bodleian Library [en] Bodleian Library ਉਚਾਰਨ mooncow ਵੱਲੋਂ