ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
15/07/2009 electrolysis [en] electrolysis ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/07/2009 Sophos [en] Sophos ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
15/07/2009 dialectical materialism [en] dialectical materialism ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/07/2009 godspeed [en] godspeed ਉਚਾਰਨ 3 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
15/07/2009 San Marino [en] San Marino ਉਚਾਰਨ -1 ਵੋਟਾਂ
15/07/2009 Leonard [en] Leonard ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/07/2009 microphone [en] microphone ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/07/2009 Halle Berry [en] Halle Berry ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/07/2009 thrilled [en] thrilled ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/07/2009 Turkish Republic of Northern Cyprus [en] Turkish Republic of Northern Cyprus ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/07/2009 Commonwealth of The Bahamas [en] Commonwealth of The Bahamas ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/07/2009 Republic of Djibouti [en] Republic of Djibouti ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/07/2009 Arab Republic of Egypt [en] Arab Republic of Egypt ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/07/2009 Republic of Azerbaijan [en] Republic of Azerbaijan ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
15/07/2009 Democratic Republic of the Congo [en] Democratic Republic of the Congo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/07/2009 People's Republic of China [en] People's Republic of China ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/07/2009 mortification [en] mortification ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/07/2009 Voyage of the Beagle [en] Voyage of the Beagle ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/07/2009 harmoniously [en] harmoniously ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/07/2009 liar [en] liar ਉਚਾਰਨ -1 ਵੋਟਾਂ
15/07/2009 contemporaneous [en] contemporaneous ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/07/2009 Bodleian Library [en] Bodleian Library ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/07/2009 ok [en] ok ਉਚਾਰਨ -1 ਵੋਟਾਂ
15/07/2009 carefully [en] carefully ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ
15/07/2009 technological [en] technological ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/07/2009 James Steerforth [en] James Steerforth ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/07/2009 Edward Rochester [en] Edward Rochester ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/07/2009 niche [en] niche ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/07/2009 deoxyribonucleic acid [en] deoxyribonucleic acid ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
15/07/2009 Peggotty [en] Peggotty ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ