ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
09/12/2010 dictionary [en] dictionary ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/12/2010 life [en] life ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/12/2010 white [en] white ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/12/2010 underground [en] underground ਉਚਾਰਨ -1 ਵੋਟਾਂ