ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
06/09/2009 achicoria [es] achicoria ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
06/09/2009 pera [es] pera ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
06/09/2009 adquisición [es] adquisición ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
06/09/2009 recelo [es] recelo ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
06/09/2009 champiñones [es] champiñones ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
06/09/2009 guisantes [es] guisantes ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
06/09/2009 apio [es] apio ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
19/07/2009 sentarme [es] sentarme ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
19/07/2009 honrado [es] honrado ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/07/2009 barrigón [es] barrigón ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/07/2009 adiestrar [es] adiestrar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/07/2009 distrito [es] distrito ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/07/2009 gales [es] gales ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/07/2009 salvia [es] salvia ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
16/07/2009 anchura [es] anchura ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
16/07/2009 guardabarros [es] guardabarros ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/07/2009 seductor [es] seductor ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
16/07/2009 tempestuoso [es] tempestuoso ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/07/2009 vendido [es] vendido ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
14/06/2009 Groenlandia [es] Groenlandia ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/06/2009 arriesgar [es] arriesgar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/06/2009 representar [es] representar ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
14/06/2009 premiar [es] premiar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/06/2009 respectar [es] respectar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/06/2009 despedirse [es] despedirse ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
14/06/2009 proveniente [es] proveniente ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/06/2009 acompañamiento [es] acompañamiento ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/06/2009 oler mal [es] oler mal ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/06/2009 Redentor [es] Redentor ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/06/2009 barrendero [es] barrendero ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ