ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ
07/11/2009 Creamfields [en] Creamfields ਉਚਾਰਨ ashleyrules ਵੱਲੋਂ
02/10/2009 Farmville [en] Farmville ਉਚਾਰਨ antspants ਵੱਲੋਂ