ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
17/08/2010 Waugh [en] Waugh ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/08/2010 conjunctiva [en] conjunctiva ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
17/08/2010 parried [en] parried ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/08/2010 inexpensive [en] inexpensive ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/08/2010 Edgar Rice Burroughs [en] Edgar Rice Burroughs ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
05/08/2010 throb [en] throb ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/08/2010 guanosine [en] guanosine ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/07/2010 synuclein [en] synuclein ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
25/05/2010 sprague dawley [en] sprague dawley ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/05/2010 Jacqueline Wilson [en] Jacqueline Wilson ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/05/2010 foramen [en] foramen ਉਚਾਰਨ -1 ਵੋਟਾਂ
06/05/2010 Gymboree [en] Gymboree ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
30/04/2010 prestor [en] prestor ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/04/2010 Thapsigargin [en] Thapsigargin ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
22/04/2010 compote [en] compote ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/04/2010 powerfully [en] powerfully ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/03/2010 Kapuskasing [en] Kapuskasing ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/03/2010 isonitriles [en] isonitriles ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/03/2010 Tetralogy of Fallot [en] Tetralogy of Fallot ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/02/2010 Wiarton [en] Wiarton ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
11/02/2010 Solsbury Hill [en] Solsbury Hill ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/02/2010 lateralus [en] lateralus ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/02/2010 brachiocephalis [en] brachiocephalis ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/02/2010 Quenneville [en] Quenneville ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
04/02/2010 Jon Eakes [en] Jon Eakes ਉਚਾਰਨ -1 ਵੋਟਾਂ
04/02/2010 McEwen [en] McEwen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/02/2010 cowshed [en] cowshed ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/02/2010 Morshead [en] Morshead ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
03/02/2010 Holy Sepulchre [en] Holy Sepulchre ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
27/01/2010 microflora [en] microflora ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ