ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ
27/03/2016 bopælsland [da] bopælsland ਉਚਾਰਨ CMunk ਵੱਲੋਂ
10/01/2014 bokföring [sv] bokföring ਉਚਾਰਨ pernys32 ਵੱਲੋਂ
27/12/2013 relaterede [da] relaterede ਉਚਾਰਨ hsaietz ਵੱਲੋਂ
27/12/2013 forretninger [da] forretninger ਉਚਾਰਨ hsaietz ਵੱਲੋਂ
27/12/2013 forpligtet [da] forpligtet ਉਚਾਰਨ hsaietz ਵੱਲੋਂ
30/07/2011 identificere [da] identificere ਉਚਾਰਨ olfine ਵੱਲੋਂ
30/07/2011 opfordrer [da] opfordrer ਉਚਾਰਨ kimsey0 ਵੱਲੋਂ
30/07/2011 forandringer [da] forandringer ਉਚਾਰਨ kimsey0 ਵੱਲੋਂ
19/07/2011 leveret [da] leveret ਉਚਾਰਨ kimsey0 ਵੱਲੋਂ
19/07/2011 levert [no] levert ਉਚਾਰਨ MrWhy ਵੱਲੋਂ
03/05/2011 varslingssystemet [no] varslingssystemet ਉਚਾਰਨ Kadmium ਵੱਲੋਂ
03/05/2011 regnskapskontroll [no] regnskapskontroll ਉਚਾਰਨ Kadmium ਵੱਲੋਂ
03/05/2011 basert [no] basert ਉਚਾਰਨ Kadmium ਵੱਲੋਂ
03/05/2011 leveres [no] leveres ਉਚਾਰਨ Kadmium ਵੱਲੋਂ
03/05/2011 tjenesten [no] tjenesten ਉਚਾਰਨ Kadmium ਵੱਲੋਂ
02/05/2010 bekymmer [sv] bekymmer ਉਚਾਰਨ cordelia ਵੱਲੋਂ
02/05/2010 etablerade [sv] etablerade ਉਚਾਰਨ ret001 ਵੱਲੋਂ
02/05/2010 jourtelefon [sv] jourtelefon ਉਚਾਰਨ pompom ਵੱਲੋਂ
27/04/2010 kommunikationsspecialist [da] kommunikationsspecialist ਉਚਾਰਨ jcasmund ਵੱਲੋਂ
27/04/2010 overholdelse [da] overholdelse ਉਚਾਰਨ olfine ਵੱਲੋਂ
22/04/2010 beskrivelse [da] beskrivelse ਉਚਾਰਨ olfine ਵੱਲੋਂ
22/04/2010 indberette [da] indberette ਉਚਾਰਨ olfine ਵੱਲੋਂ
22/04/2010 anmodninger [da] anmodninger ਉਚਾਰਨ olfine ਵੱਲੋਂ
22/04/2010 formodede [da] formodede ਉਚਾਰਨ olfine ਵੱਲੋਂ
31/03/2010 tavshedspligt [da] tavshedspligt ਉਚਾਰਨ olfine ਵੱਲੋਂ