ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
04/06/2009 la tour Eiffel [fr] la tour Eiffel ਉਚਾਰਨ -1 ਵੋਟਾਂ
04/06/2009 quoi [fr] quoi ਉਚਾਰਨ -1 ਵੋਟਾਂ
04/06/2009 messieurs [fr] messieurs ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/06/2009 pinotage [fr] pinotage ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/06/2009 tu manges [fr] tu manges ਉਚਾਰਨ -1 ਵੋਟਾਂ
04/06/2009 vous mangez [fr] vous mangez ਉਚਾਰਨ -1 ਵੋਟਾਂ
04/06/2009 rue Jean du Bellay [fr] rue Jean du Bellay ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ