ਵਰਤੋਂਕਾਰ:

Erviy

ਫ਼ੋਰਵੋ ਸੰਪਾਦਕ

Erviy ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
24/12/2014 шонкала [chm] шонкала ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/12/2014 ялжын [chm] ялжын ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/12/2014 каласалтеш [chm] каласалтеш ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/12/2014 кышажым [chm] кышажым ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/12/2014 сылнымутышто [chm] сылнымутышто ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/12/2014 палыжым [chm] палыжым ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/12/2014 манына [chm] манына ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/12/2014 ушет [chm] ушет ਉਚਾਰਨ -1 ਵੋਟਾਂ
24/12/2014 вачым [chm] вачым ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/12/2014 пӱгыртенна [chm] пӱгыртенна ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/12/2014 кеч-кӧланат [chm] кеч-кӧланат ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/12/2014 укшышкыжо [chm] укшышкыжо ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/12/2014 сӱретым [chm] сӱретым ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/12/2014 снегымат [chm] снегымат ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/12/2014 чонышто [chm] чонышто ਉਚਾਰਨ -1 ਵੋਟਾਂ
24/12/2014 шӱлыкым [chm] шӱлыкым ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/12/2014 суртыштыжо [chm] суртыштыжо ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/12/2014 йомалше [chm] йомалше ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/12/2014 лудшылан [chm] лудшылан ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/12/2014 Шуя [chm] Шуя ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/12/2014 кагазыш [chm] кагазыш ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/12/2014 рефрен [chm] рефрен ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/12/2014 шонкалышыжла [chm] шонкалышыжла ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/12/2014 ласкаже [chm] ласкаже ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/12/2014 кузукташ [chm] кузукташ ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/12/2014 почеламутлаште [chm] почеламутлаште ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/12/2014 саскатым [chm] саскатым ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/12/2014 геройжо [chm] геройжо ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/12/2014 йоҥгат [chm] йоҥгат ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/12/2014 корнывожлаште [chm] корнывожлаште ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ