ਵਰਤੋਂਕਾਰ:

Erviy

ਫ਼ੋਰਵੋ ਸੰਪਾਦਕ

Erviy ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
03/12/2014 кажнын [chm] кажнын ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/12/2014 нумалыктен [chm] нумалыктен ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/12/2014 кудалмыж [chm] кудалмыж ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/12/2014 лойгалтын [chm] лойгалтын ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/12/2014 Кумыжъял [chm] Кумыжъял ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/12/2014 йӱштылде [chm] йӱштылде ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/12/2014 шекланышт [chm] шекланышт ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/12/2014 лектынак [chm] лектынак ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/12/2014 икгаяк [chm] икгаяк ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/12/2014 нерештшаш [chm] нерештшаш ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/12/2014 лишемде [chm] лишемде ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/12/2014 пелешталын [chm] пелешталын ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/12/2014 кеч-кӧн [chm] кеч-кӧн ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/12/2014 ынетак [chm] ынетак ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/12/2014 савыркалыме [chm] савыркалыме ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/12/2014 кычкырлен [chm] кычкырлен ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/12/2014 ӧндалде [chm] ӧндалде ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/12/2014 пытымыла [chm] пытымыла ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/12/2014 йолыштыде [chm] йолыштыде ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/12/2014 нӱшкырак [chm] нӱшкырак ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/12/2014 ярсымыла [chm] ярсымыла ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/12/2014 волгалтарыман [chm] волгалтарыман ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/12/2014 шарнышыла [chm] шарнышыла ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/12/2014 ашналтын [chm] ашналтын ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/12/2014 йӧратыдеак [chm] йӧратыдеак ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/12/2014 тарватыман [chm] тарватыман ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/12/2014 оптыза [chm] оптыза ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/11/2014 суртолмо [chm] суртолмо ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/11/2014 урден [chm] урден ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/11/2014 кедараш [chm] кедараш ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ