ਵਰਤੋਂਕਾਰ:

Erviy

ਫ਼ੋਰਵੋ ਸੰਪਾਦਕ

Erviy ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
20/12/2014 шомакшым [chm] шомакшым ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/12/2014 тыгайымат [chm] тыгайымат ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/12/2014 йоҥгатарак [chm] йоҥгатарак ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/12/2014 таҥастара [chm] таҥастара ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/12/2014 шортнеже [chm] шортнеже ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/12/2014 сите [chm] сите ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/12/2014 помышын [chm] помышын ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/12/2014 кӱтӱчына [chm] кӱтӱчына ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/12/2014 виктарат [chm] виктарат ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/12/2014 каласалтыт [chm] каласалтыт ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/12/2014 философла [chm] философла ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/12/2014 рубрикыш [chm] рубрикыш ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/12/2014 почеламутлаштыже [chm] почеламутлаштыже ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/12/2014 тӱняшке [chm] тӱняшке ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/12/2014 эпиграфан [chm] эпиграфан ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/12/2014 палемда [chm] палемда ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/12/2014 корныштем [chm] корныштем ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/12/2014 кавадӱр [chm] кавадӱр ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/12/2014 оҥайже [chm] оҥайже ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/12/2014 шонышыжым [chm] шонышыжым ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/12/2014 возымаштыже [chm] возымаштыже ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/12/2014 ӧпкеле [chm] ӧпкеле ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/12/2014 рӱдаҥмыла [chm] рӱдаҥмыла ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/12/2014 тугышталт [chm] тугышталт ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/12/2014 шаланышт [chm] шаланышт ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/12/2014 кумыктен [chm] кумыктен ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/12/2014 лӱмдыман [chm] лӱмдыман ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/12/2014 каткалыман [chm] каткалыман ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/12/2014 йождарен [chm] йождарен ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/12/2014 ӱштде [chm] ӱштде ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ