ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
28/03/2015 Oscar Fingal O'Flahertie Wills Wilde [en] Oscar Fingal O'Flahertie Wills Wilde ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ
28/03/2015 renege [en] renege ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/03/2015 Snidely Whiplash [en] Snidely Whiplash ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/03/2015 reassembling [en] reassembling ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/03/2015 internationalization [en] internationalization ਉਚਾਰਨ -1 ਵੋਟਾਂ
28/03/2015 Sean Byrne [en] Sean Byrne ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/03/2015 Magilla Gorilla [en] Magilla Gorilla ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/03/2015 Dick Tracy [en] Dick Tracy ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/03/2015 Dudley Do-Right [en] Dudley Do-Right ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/03/2015 Snagglepuss [en] Snagglepuss ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
28/03/2015 Olive Oyl [en] Olive Oyl ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/03/2015 Anne Bancroft [en] Anne Bancroft ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/06/2013 Coonawara [en] Coonawara ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/06/2013 husbandly [en] husbandly ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/06/2013 substitutes [en] substitutes ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/01/2013 Goondiwindi [en] Goondiwindi ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
21/01/2013 Belconnen [en] Belconnen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/01/2013 Eumundi [en] Eumundi ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/01/2013 The Ghan [en] The Ghan ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/01/2013 stepway [en] stepway ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/01/2013 Warrumbungle [en] Warrumbungle ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/05/2011 heebie jeebies [en] heebie jeebies ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
02/05/2011 Maroochydore [en] Maroochydore ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/05/2011 Woolloongabba [en] Woolloongabba ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/05/2011 cozzie [en] cozzie ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/03/2011 Mullumbimby [en] Mullumbimby ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/11/2010 Nambour [en] Nambour ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/11/2010 Bundaberg [en] Bundaberg ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/11/2010 Gympie [en] Gympie ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
07/11/2010 handkerchief [en] handkerchief ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ