ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ
03/03/2012 Norwich City [en] Norwich City ਉਚਾਰਨ dorabora ਵੱਲੋਂ
03/03/2012 Newcastle United [en] Newcastle United ਉਚਾਰਨ missScarlett90 ਵੱਲੋਂ
03/03/2012 Tottenham Hotspur [en] Tottenham Hotspur ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/02/2012 adaptor [en] adaptor ਉਚਾਰਨ TopQuark ਵੱਲੋਂ
21/02/2012 heatstroke [en] heatstroke ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/02/2012 Cumberland [en] Cumberland ਉਚਾਰਨ deanemj ਵੱਲੋਂ
21/02/2012 Cartmell [en] Cartmell ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/02/2012 Brunton Park [en] Brunton Park ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/02/2012 Kendal Mint Cake [en] Kendal Mint Cake ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/02/2012 Pendle [en] Pendle ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/02/2012 La'al Ratty [en] La'al Ratty ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/02/2012 Beatrix Potter [en] Beatrix Potter ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/02/2012 Honister Pass [en] Honister Pass ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/02/2012 Langwathby [en] Langwathby ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/02/2012 Lazonby [en] Lazonby ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/02/2012 Armathwaite [en] Armathwaite ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/02/2012 Arnside [en] Arnside ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/02/2012 Oxenholme [en] Oxenholme ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/02/2012 Whinlatter [en] Whinlatter ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/02/2012 Kirkstone Pass [en] Kirkstone Pass ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/02/2012 Patterdale [en] Patterdale ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/02/2012 Loughrigg Fell [en] Loughrigg Fell ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/02/2012 Langdale [en] Langdale ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/02/2012 Ennerdale [en] Ennerdale ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/02/2012 Grisedale Pike [en] Grisedale Pike ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/02/2012 Blencathra [en] Blencathra ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/02/2012 Caldbeck [en] Caldbeck ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/02/2012 Great Gable [en] Great Gable ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/02/2012 Skiddaw [en] Skiddaw ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/02/2012 Wastwater [en] Wastwater ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ