ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
07/02/2012 muscle [en] muscle ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/02/2012 exclaim [en] exclaim ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/02/2012 oracles [en] oracles ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ