ਵਰਤੋਂਕਾਰ:

FredrikMH

ਫ਼ੋਰਵੋ ਸੰਪਾਦਕ

FredrikMH ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
02/04/2019 forfriskende [no] forfriskende ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/04/2019 takeaway [no] takeaway ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/04/2019 hentemat [no] hentemat ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/04/2019 kjøkkensjef [no] kjøkkensjef ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/04/2019 aksjonen [no] aksjonen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/04/2019 aksjoner [no] aksjoner ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/04/2019 aksjonene [no] aksjonene ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/04/2019 stokka [no] stokka ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/04/2019 vokke [no] vokke ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/04/2019 vokk [no] vokk ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/04/2019 sakkarin [no] sakkarin ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/04/2019 krydderi [no] krydderi ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/04/2019 ketchup [no] ketchup ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/04/2019 fullkornbrød [no] fullkornbrød ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/04/2019 fyrstikke [no] fyrstikke ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/04/2019 polise [no] polise ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/04/2019 i mikroen [no] i mikroen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/04/2019 oppvaskbenk [no] oppvaskbenk ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/04/2019 kjøkkenhåndkle [no] kjøkkenhåndkle ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/04/2019 vannkjele [no] vannkjele ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/04/2019 wok [no] wok ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/04/2019 wokke [no] wokke ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/04/2019 gå fra bordet [no] gå fra bordet ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/04/2019 sette seg til bords [no] sette seg til bords ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/04/2019 smakelig [no] smakelig ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/04/2019 fryse ned [no] fryse ned ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/04/2019 kna [no] kna ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/04/2019 steike [no] steike ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/04/2019 ha lyst på [no] ha lyst på ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/04/2019 smake vondt [no] smake vondt ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ