ਵਰਤੋਂਕਾਰ:

FredrikMH

ਫ਼ੋਰਵੋ ਸੰਪਾਦਕ

FredrikMH ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
02/04/2019 allemannsrett [no] allemannsrett ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/04/2019 Allemannsretten [no] Allemannsretten ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/04/2019 allemannsretter [no] allemannsretter ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/04/2019 allemannsrettene [no] allemannsrettene ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/04/2019 JYSK [no] JYSK ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/04/2019 Korint [no] Korint ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/04/2019 portotakst [no] portotakst ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/04/2019 missilene [no] missilene ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/04/2019 missiler [no] missiler ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/04/2019 skjenke i [no] skjenke i ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/04/2019 lukte godt [no] lukte godt ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/04/2019 lukte vondt [no] lukte vondt ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/04/2019 helle opp [no] helle opp ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/04/2019 smake på [no] smake på ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/04/2019 stank [no] stank ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/04/2019 slurk [no] slurk ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/04/2019 ta en slurk [no] ta en slurk ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/04/2019 lage te [no] lage te ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/04/2019 tepose [no] tepose ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/04/2019 pulverkaffe [no] pulverkaffe ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/04/2019 kaffefilter [no] kaffefilter ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/04/2019 lage kaffe [no] lage kaffe ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/04/2019 koke kaffe [no] koke kaffe ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/04/2019 kaffeautomat [no] kaffeautomat ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/04/2019 kaffebar [no] kaffebar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/04/2019 pisket krem [no] pisket krem ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/04/2019 sjokolademjølk [no] sjokolademjølk ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/04/2019 sjokomjølk [no] sjokomjølk ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/04/2019 sukkerholdig [no] sukkerholdig ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/04/2019 sukkerfri [no] sukkerfri ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ