ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
02/03/2011 Vojtěch Živný [cs] Vojtěch Živný ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/02/2011 Arnošt Lustig [cs] Arnošt Lustig ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/02/2011 Krušovice [cs] Krušovice ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/02/2011 veverka [cs] veverka ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/02/2011 liška [cs] liška ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/02/2011 Lída Baarová [cs] Lída Baarová ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ