ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ Phrase ਉਚਾਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ
31/07/2009 Rindfleischetikettierungsüberwachungsaufgabenübertragungsgesetz [de] Rindfleischetikettierungsüberwachungsaufgabenübertragungsgesetz ਉਚਾਰਨ CARVALHO ਵੱਲੋਂ