ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
13/05/2011 нәресте [kk] нәресте ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/05/2011 орыс [kk] орыс ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/05/2011 қыз бала [kk] қыз бала ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/05/2011 украин [kk] украин ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/05/2011 түйеқұс [kk] түйеқұс ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/05/2011 бұғы [kk] бұғы ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/05/2011 Borat [kk] Borat ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/05/2011 Karim Massimov [kk] Karim Massimov ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/05/2011 ит [kk] ит ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/05/2011 төсек рақатына бату [kk] төсек рақатына бату ਉਚਾਰਨ -1 ਵੋਟਾਂ
13/05/2011 шеше [kk] шеше ਉਚਾਰਨ -1 ਵੋਟਾਂ
13/05/2011 сотқарлану [kk] сотқарлану ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/05/2011 бүркіт [kk] бүркіт ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/05/2011 бозторғай [kk] бозторғай ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/05/2011 шалдуарлану [kk] шалдуарлану ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/05/2011 жапалақ [kk] жапалақ ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/05/2011 баспақ [kk] баспақ ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/05/2011 кит [kk] кит ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/05/2011 сәуір [kk] сәуір ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/05/2011 жексұрын [kk] жексұрын ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/05/2011 бизон [kk] бизон ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/05/2011 Украина [kk] Украина ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/05/2011 Александр Винокуров [kk] Александр Винокуров ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/05/2011 өрмекші [kk] өрмекші ਉਚਾਰਨ -1 ਵੋਟਾਂ
13/05/2011 өгіз [kk] өгіз ਉਚਾਰਨ -1 ਵੋਟਾਂ
13/05/2011 қой [kk] қой ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/05/2011 әсем [kk] әсем ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
13/05/2011 апта [kk] апта ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/05/2011 ақпан [kk] ақпан ਉਚਾਰਨ -1 ਵੋਟਾਂ
13/05/2011 мамыр [kk] мамыр ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ