ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
13/05/2011 Маусым [kk] Маусым ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/05/2011 Шілде [kk] Шілде ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/05/2011 тамыз [kk] тамыз ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/05/2011 қыркүйек [kk] қыркүйек ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/05/2011 Желтоқсан [kk] Желтоқсан ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/05/2011 қаңтар [kk] қаңтар ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ