ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ
18/09/2016 Jeanette Nolan [en] Jeanette Nolan ਉਚਾਰਨ LaChica ਵੱਲੋਂ
18/09/2016 Bicalutamide [it] Bicalutamide ਉਚਾਰਨ gfl87 ਵੱਲੋਂ
18/09/2016 Bicalutamide [en] Bicalutamide ਉਚਾਰਨ LaChica ਵੱਲੋਂ
23/05/2015 Paolo Segneri [it] Paolo Segneri ਉਚਾਰਨ Sirenetta ਵੱਲੋਂ
27/07/2014 eroga [it] eroga ਉਚਾਰਨ mdafmj ਵੱਲੋਂ
18/01/2014 Ctesibio [it] Ctesibio ਉਚਾਰਨ silviaparisini ਵੱਲੋਂ
24/12/2013 Buone Feste [it] Buone Feste ਉਚਾਰਨ Andrea1986 ਵੱਲੋਂ
24/10/2013 HR [en] HR ਉਚਾਰਨ mforster1uk ਵੱਲੋਂ
13/08/2013 ictu oculi [la] ictu oculi ਉਚਾਰਨ Lilianuccia ਵੱਲੋਂ
20/11/2012 Lync [en] Lync ਉਚਾਰਨ Trude ਵੱਲੋਂ
24/09/2012 gerarchicamente [it] gerarchicamente ਉਚਾਰਨ Maiafield ਵੱਲੋਂ
24/09/2012 graticola [it] graticola ਉਚਾਰਨ betpao ਵੱਲੋਂ
24/09/2012 formattazione [it] formattazione ਉਚਾਰਨ Maiafield ਵੱਲੋਂ
24/09/2012 personalizzato [it] personalizzato ਉਚਾਰਨ Maiafield ਵੱਲੋਂ
09/07/2012 Monte Compatri [it] Monte Compatri ਉਚਾਰਨ Giank12345678 ਵੱਲੋਂ
21/03/2012 Piero Bartezzaghi [it] Piero Bartezzaghi ਉਚਾਰਨ AleBerlin ਵੱਲੋਂ
21/03/2012 Attilio Ghilardi [it] Attilio Ghilardi ਉਚਾਰਨ GiuliaGirotto ਵੱਲੋਂ
21/03/2012 Giancarlo Brighenti [it] Giancarlo Brighenti ਉਚਾਰਨ GiuliaGirotto ਵੱਲੋਂ
21/03/2012 Anarebus [it] Anarebus ਉਚਾਰਨ bmanga ਵੱਲੋਂ
21/03/2012 buon umore [it] buon umore ਉਚਾਰਨ eleporatti ਵੱਲੋਂ
21/03/2012 definita [it] definita ਉਚਾਰਨ toffy ਵੱਲੋਂ
21/03/2012 umoristica [it] umoristica ਉਚਾਰਨ toffy ਵੱਲੋਂ
21/03/2012 cristallizzata [it] cristallizzata ਉਚਾਰਨ toffy ਵੱਲੋਂ
21/03/2012 ad esempio [it] ad esempio ਉਚਾਰਨ toffy ਵੱਲੋਂ
21/03/2012 strisce [it] strisce ਉਚਾਰਨ mamo139 ਵੱਲੋਂ
21/03/2012 Lillo [it] Lillo ਉਚਾਰਨ toffy ਵੱਲੋਂ
21/03/2012 Osvaldo [it] Osvaldo ਉਚਾਰਨ Siculo2 ਵੱਲੋਂ
21/03/2012 brevi [it] brevi ਉਚਾਰਨ toffy ਵੱਲੋਂ
21/03/2012 battute [it] battute ਉਚਾਰਨ toffy ਵੱਲੋਂ
21/03/2012 barzellette [it] barzellette ਉਚਾਰਨ mamo139 ਵੱਲੋਂ