ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
09/01/2011 Vigésima [es] Vigésima ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/01/2011 sucia [es] sucia ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
09/01/2011 inmolación [es] inmolación ਉਚਾਰਨ -1 ਵੋਟਾਂ
09/01/2011 laparoscópica [es] laparoscópica ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/01/2011 callada [es] callada ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ
09/01/2011 Pablo Casals [es] Pablo Casals ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/01/2011 acudir [es] acudir ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/01/2011 parótida [es] parótida ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/01/2011 anhídrido carbónico [es] anhídrido carbónico ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/01/2011 soplete [es] soplete ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/01/2011 pueblito [es] pueblito ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/12/2010 simpatizantes [es] simpatizantes ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/12/2010 desenfrenada [es] desenfrenada ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/12/2010 Huichol [es] Huichol ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/12/2010 Tesina [es] Tesina ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/12/2010 inmoderada [es] inmoderada ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/12/2010 delgaducho [es] delgaducho ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/12/2010 Endemoniada [es] Endemoniada ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/12/2010 metatarso [es] metatarso ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/12/2010 Jorge Luis Borges [es] Jorge Luis Borges ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/12/2010 abundancia [es] abundancia ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/12/2010 San Miguel [es] San Miguel ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/12/2010 formidable [es] formidable ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/12/2010 ándale [es] ándale ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
19/12/2010 corruptelas [es] corruptelas ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/12/2010 consignada [es] consignada ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/12/2010 comprarla [es] comprarla ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/12/2010 acordarme [es] acordarme ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/12/2010 redoblado [es] redoblado ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/12/2010 aborregar [es] aborregar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ