ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
07/02/2012 onomatopoeia [en] onomatopoeia ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/02/2012 fjord [en] fjord ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/02/2012 Longhorsley [en] Longhorsley ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/02/2012 Newcastle [en] Newcastle ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
06/02/2012 Hexham [en] Hexham ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/02/2012 Geordie [en] Geordie ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
06/02/2012 Mackem [en] Mackem ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/02/2012 Ashington [en] Ashington ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/02/2012 Tynemouth [en] Tynemouth ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/02/2012 Whitley Bay [en] Whitley Bay ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/02/2012 Mark Wallinger [en] Mark Wallinger ਉਚਾਰਨ -1 ਵੋਟਾਂ
06/02/2012 Byker Grove [en] Byker Grove ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/02/2012 Byker [en] Byker ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/02/2012 Berwick-upon-Tweed [en] Berwick-upon-Tweed ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/02/2012 Jarrow [en] Jarrow ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/02/2012 Morpeth [en] Morpeth ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/02/2012 Cramlington [en] Cramlington ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/02/2012 Blyth [en] Blyth ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/02/2012 Georg-August-University [en] Georg-August-University ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/02/2012 Hartlepool [en] Hartlepool ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ
06/02/2012 Newcastle upon Tyne [en] Newcastle upon Tyne ਉਚਾਰਨ 3 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ