ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
14/06/2016 paragraf [ro] paragraf ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/05/2012 alabameño [es] alabameño ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/05/2012 exportación [es] exportación ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/05/2012 chinita [es] chinita ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/05/2012 frenos [es] frenos ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/03/2011 șaișpe [ro] șaișpe ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/03/2011 șaptișpe [ro] șaptișpe ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/03/2011 optșpe [ro] optșpe ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/03/2011 locuiesc [ro] locuiesc ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/03/2011 scrieți [ro] scrieți ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/03/2011 bună [ro] bună ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
12/03/2011 nouășpe [ro] nouășpe ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
12/03/2011 niște [ro] niște ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/03/2011 stânga [ro] stânga ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/11/2010 măiastră [ro] măiastră ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
14/11/2010 prielnic [ro] prielnic ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/11/2010 Nu face asta! [ro] Nu face asta! ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
14/11/2010 leac [ro] leac ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/11/2010 Mi-e foame! [ro] Mi-e foame! ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
14/11/2010 Mi-e sete! [ro] Mi-e sete! ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
14/11/2010 loial [ro] loial ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/11/2010 neloial [ro] neloial ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/11/2010 integrat [ro] integrat ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/11/2010 incert [ro] incert ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/11/2010 incertitudine [ro] incertitudine ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
14/11/2010 castană [ro] castană ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/11/2010 castan [ro] castan ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/11/2010 poală [ro] poală ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/11/2010 insistență [ro] insistență ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/11/2010 rugăminte [ro] rugăminte ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ