ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
15/04/2010 Laplandija [lt] Laplandija ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
15/04/2010 balta [f.] [lt] balta [f.] ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
15/04/2010 juoda (bdv. f.) [lt] juoda (bdv. f.) ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
15/04/2010 į sveikatą! (į̃ sveikãtą) [lt] į sveikatą! (į̃ sveikãtą) ਉਚਾਰਨ -1 ਵੋਟਾਂ