ਵਰਤੋਂਕਾਰ:

Kawdek

ਫ਼ੋਰਵੋ ਸੰਪਾਦਕ

Kawdek ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ Phrase ਉਚਾਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ
08/11/2018 禮失而求諸野 [ltc] 禮失而求諸野 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/08/2018 へい、九つでい [ja] へい、九つでい ਉਚਾਰਨ poyotan ਵੱਲੋਂ
12/08/2018 今何時でい [ja] 今何時でい ਉਚਾਰਨ poyotan ਵੱਲੋਂ
12/08/2018 べっぴんさん、べっぴんさん、一つ飛ばしてべっぴんさん [ja] べっぴんさん、べっぴんさん、一つ飛ばしてべっぴんさん ਉਚਾਰਨ poyotan ਵੱਲੋਂ