ਵਰਤੋਂਕਾਰ:

Kawdek

ਫ਼ੋਰਵੋ ਸੰਪਾਦਕ

Kawdek ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ
14/03/2020 東漢(やまとのあや) [ja] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
14/03/2020 依羅(よさみ) [ja] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
14/03/2020 山部(やまべ) [ja] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
14/03/2020 津守 [ja] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
14/03/2020 神別 [ja] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
14/03/2020 島取 [ja] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
14/03/2020 塩屋 [ja] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
14/03/2020 境部 [ja] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
14/03/2020 車持 [ja] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
14/03/2020 紀伊國造 [ja] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
14/03/2020 片野 [ja] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
14/03/2020 石上(いそのかみ) [ja] 石上(いそのかみ) ਉਚਾਰਨ moecika ਵੱਲੋਂ
14/03/2020 石上 [ja] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
14/03/2020 伊勢大鹿 [ja] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
14/03/2020 弓削 [ja] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
14/03/2020 波羅蜜多 [wuu] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
14/03/2020 波羅蜜多 [hak] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
14/03/2020 波羅蜜多 [nan] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
14/03/2020 波羅蜜多 [ja] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
14/03/2020 波羅蜜多 [ltc] 波羅蜜多 ਉਚਾਰਨ yyuyuyuu ਵੱਲੋਂ
14/03/2020 波羅蜜多 [yue] 波羅蜜多 ਉਚਾਰਨ nickel9740 ਵੱਲੋਂ
14/03/2020 波羅蜜多 [zh] 波羅蜜多 ਉਚਾਰਨ CiscoFromChina ਵੱਲੋਂ
14/03/2020 魔魅 [ja] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
14/03/2020 蛇苺 [ja] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
14/03/2020 犬槇 [ja] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
14/03/2020 合歓 [ja] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
14/03/2020 禊萩 [ja] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
14/03/2020 赤四手 [ja] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
14/03/2020 御蓼 [ja] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
14/03/2020 貉藻 [ja] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ