ਵਰਤੋਂਕਾਰ:

Kawdek

ਫ਼ੋਰਵੋ ਸੰਪਾਦਕ

Kawdek ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
28/09/2018 中國 [ltc] 中國 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/09/2018 [ltc] 國 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/09/2018 中古漢語 [ltc] 中古漢語 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/09/2018 漢語 [ltc] 漢語 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/09/2018 [ltc] 語 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/09/2018 [ltc] 漢 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/09/2018 中古 [ltc] 中古 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/09/2018 [ltc] 古 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/09/2018 [ltc] 中 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/09/2018 [ltc] 一 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/09/2018 [ltc] 二 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/09/2018 [ltc] 三 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/09/2018 [ltc] 四 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/09/2018 [ltc] 五 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/09/2018 [ltc] 六 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/09/2018 [ltc] 七 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/09/2018 [ltc] 八 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/09/2018 [ltc] 九 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/09/2018 [ltc] 十 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/09/2018 廿 [ltc] 廿 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/09/2018 [ltc] 卅 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/09/2018 [ltc] 常 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/09/2018 [ltc] 百 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/09/2018 [ltc] 千 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/09/2018 [ltc] 萬 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/09/2018 [ltc] 万 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/09/2018 [ltc] 億 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/09/2018 [ltc] 零 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/09/2018 æþeling [ang] æþeling ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/09/2018 Atheling [enm] Atheling ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ