ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ
07/05/2009 cleithrophobia [en] cleithrophobia ਉਚਾਰਨ paulzag ਵੱਲੋਂ
07/05/2009 batrachophobia [en] batrachophobia ਉਚਾਰਨ extrabatteries ਵੱਲੋਂ
07/05/2009 athazagoraphobia [en] athazagoraphobia ਉਚਾਰਨ extrabatteries ਵੱਲੋਂ
07/05/2009 gymnasium [en] gymnasium ਉਚਾਰਨ TopQuark ਵੱਲੋਂ
07/05/2009 holocaust [en] holocaust ਉਚਾਰਨ wordfactory ਵੱਲੋਂ
07/05/2009 Orillia [en] Orillia ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ