ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
03/06/2013 Lago di Trasimeno [it] Lago di Trasimeno ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/06/2013 D'Amore [it] D'Amore ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/06/2013 potrete [it] potrete ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/06/2013 dimenticandosene [it] dimenticandosene ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
23/11/2012 Trebbiano d’Abruzzo [it] Trebbiano d’Abruzzo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/11/2012 Casal Bordino [it] Casal Bordino ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/11/2012 Cerasuolo d'Abruzzo [it] Cerasuolo d'Abruzzo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/11/2012 Villamagna [it] Villamagna ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/11/2012 Colline Pescaresi [it] Colline Pescaresi ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/11/2012 Colline Teatine [it] Colline Teatine ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/11/2012 Colline Frentane [it] Colline Frentane ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/11/2012 Cantina Tollo [it] Cantina Tollo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/11/2012 Terre di Chieti [it] Terre di Chieti ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/11/2012 Colli del Sangro [it] Colli del Sangro ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/11/2012 Terre Aquilane [it] Terre Aquilane ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/11/2012 vivrò [it] vivrò ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/11/2012 proponente [it] proponente ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/11/2012 veduto [it] veduto ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/11/2012 incontrato [it] incontrato ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/11/2012 affamata [it] affamata ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/10/2012 incontrata [it] incontrata ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/10/2012 Agrumi [it] Agrumi ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/10/2012 Artemide Endomione [it] Artemide Endomione ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/10/2012 Stabia [it] Stabia ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/10/2012 Capitolini [it] Capitolini ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/10/2012 Santa Reparata [it] Santa Reparata ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/10/2012 le ragazze [it] le ragazze ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/11/2011 rialzista [it] rialzista ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ