ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ
30/06/2009 nikotino [eo] nikotino ਉਚਾਰਨ German86ar ਵੱਲੋਂ
23/03/2009 aj [eo] aj ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/03/2009 ĉeko [eo] ĉeko ਉਚਾਰਨ kenecxjo ਵੱਲੋਂ
22/03/2009 ĉeĥo [eo] ĉeĥo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/03/2009 koŭtoŭi [eo] koŭtoŭi ਉਚਾਰਨ Vortarulo ਵੱਲੋਂ
06/03/2009 geschliffen [de] geschliffen ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
06/03/2009 geschleift [de] geschleift ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
06/03/2009 Hochzeit (glänzender Höhepunkt) [de] Hochzeit (glänzender Höhepunkt) ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/03/2009 Hochzeit (Feier der Eheschließung) [de] Hochzeit (Feier der Eheschließung) ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/03/2009 Kolonjano [eo] Kolonjano ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ