ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
04/04/2008 João [pt] João ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ
04/04/2008 pousada [pt] pousada ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
04/04/2008 José Saramago [pt] José Saramago ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
04/04/2008 croquete [pt] croquete ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/04/2008 iogurte [pt] iogurte ਉਚਾਰਨ -1 ਵੋਟਾਂ
03/04/2008 Portugal [pt] Portugal ਉਚਾਰਨ -1 ਵੋਟਾਂ