ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ
01/01/2013 Ararat [it] Ararat ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/08/2011 sfigmomanometro [it] sfigmomanometro ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/08/2011 Monte La Schera [it] Monte La Schera ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/08/2011 Castelveccana [it] Castelveccana ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/08/2011 Soragna [it] Soragna ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/08/2011 Arenzano [it] Arenzano ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/08/2011 Scagliotti [it] Scagliotti ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/05/2011 facondia [it] facondia ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
08/05/2011 araliano [it] araliano ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/04/2011 toponimia [it] toponimia ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/04/2011 Suello [it] Suello ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/04/2011 kaone [it] kaone ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/04/2011 stuellare [it] stuellare ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/04/2011 stuello [it] stuello ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/04/2011 ipocoristico [it] ipocoristico ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
22/04/2011 Baccio della Porta [it] Baccio della Porta ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/04/2011 Paolo di Jacopo [it] Paolo di Jacopo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/04/2011 fra Bartolomeo di Paolo [it] fra Bartolomeo di Paolo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/04/2011 muffe [it] muffe ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/04/2011 kilt [it] kilt ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/04/2011 kiwi [it] kiwi ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/04/2011 kimono [it] kimono ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/04/2011 kircheriano [it] kircheriano ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/04/2011 Chirghisi [it] Chirghisi ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/04/2011 Bujon [it] Bujon ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/04/2011 Savorgnan [it] Savorgnan ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/04/2011 Polcenigo [it] Polcenigo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/04/2011 Brugnera [it] Brugnera ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/04/2011 adelfia [it] adelfia ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/04/2011 nodo gordiano [it] nodo gordiano ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ