ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ
16/12/2010 entrante [it] entrante ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/12/2010 enfatico [it] enfatico ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
16/12/2010 emostasia [it] emostasia ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/12/2010 emorroidi [it] emorroidi ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/12/2010 emodialisi [it] emodialisi ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/12/2010 emopoiesi [it] emopoiesi ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/12/2010 emostasi [it] emostasi ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/12/2010 emotività [it] emotività ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/12/2010 emottisi [it] emottisi ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
16/12/2010 enclave [it] enclave ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/12/2010 enclisi [it] enclisi ਉਚਾਰਨ Rosicip ਵੱਲੋਂ
16/12/2010 endiadi [it] endiadi ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/12/2010 endogenesi [it] endogenesi ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/12/2010 emittenza [it] emittenza ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/12/2010 emmetropia [it] emmetropia ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/12/2010 emolinfa [it] emolinfa ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/12/2010 emometria [it] emometria ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/12/2010 emorragia [it] emorragia ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/12/2010 emoteca [it] emoteca ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/12/2010 emoterapia [it] emoterapia ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/12/2010 empiria [it] empiria ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/12/2010 emulsina [it] emulsina ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/12/2010 enallage [it] enallage ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/12/2010 enantiotropia [it] enantiotropia ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/12/2010 enarmonia [it] enarmonia ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/12/2010 encefalografia [it] encefalografia ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/12/2010 encefalopatia [it] encefalopatia ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/12/2010 endemia [it] endemia ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/12/2010 endofasia [it] endofasia ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/12/2010 endogamia [it] endogamia ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ