ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ
22/01/2011 Salvia sclarea [it] Salvia sclarea ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/01/2011 ratania [it] ratania ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/01/2011 Rodiola [it] Rodiola ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/01/2011 Sequoia gigantea [it] Sequoia gigantea ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/01/2011 soia [it] soia ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
22/01/2011 Scutellaria [it] Scutellaria ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/01/2011 Quercia Marina [it] Quercia Marina ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/01/2011 Quercia comune [it] Quercia comune ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/01/2011 Prunella comune [it] Prunella comune ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/01/2011 Piantaggine maggiore [it] Piantaggine maggiore ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/01/2011 Spirea Olmaria [it] Spirea Olmaria ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/01/2011 Primula odorosa [it] Primula odorosa ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/01/2011 Peonia bianca [it] Peonia bianca ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/01/2011 tabebuia [it] tabebuia ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/01/2011 Tossilaggine comune [it] Tossilaggine comune ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/01/2011 Usnea Sbarbata [it] Usnea Sbarbata ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/01/2011 Usnea [it] Usnea ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/01/2011 Uva di Monte [it] Uva di Monte ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/01/2011 Usnea Rubiconda [it] Usnea Rubiconda ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/01/2011 Urechite [it] Urechite ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/01/2011 Uncaria [it] Uncaria ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/01/2011 Verga d’oro comune [it] Verga d’oro comune ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/01/2011 Verbena Comune [it] Verbena Comune ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/01/2011 Zantossilo [it] Zantossilo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/01/2011 Tè verde [it] Tè verde ਉਚਾਰਨ giorgiospizzi ਵੱਲੋਂ
22/01/2011 Tiglio Selvatico [it] Tiglio Selvatico ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/01/2011 Trifoglio pratense [it] Trifoglio pratense ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/01/2011 trilobato [it] trilobato ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/01/2011 implementazione [it] implementazione ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/01/2011 soluzione di continuità [it] soluzione di continuità ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ