ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ
18/01/2011 gelateria [it] gelateria ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/01/2011 gelsicoltura [it] gelsicoltura ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/01/2011 geminazione [it] geminazione ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/01/2011 gendarmeria [it] gendarmeria ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/01/2011 genealogia [it] genealogia ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/01/2011 generalizzazione [it] generalizzazione ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/01/2011 generazione [it] generazione ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/01/2011 Genia [it] Genia ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/01/2011 gene [it] gene ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/01/2011 generalato [it] generalato ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/01/2011 genietto [it] genietto ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/01/2011 gavone [it] gavone ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/01/2011 gaudio [it] gaudio ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/01/2011 gattice [it] gattice ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/01/2011 gastroscopio [it] gastroscopio ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/01/2011 gasteropode [it] gasteropode ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/01/2011 gazzettiere [it] gazzettiere ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/01/2011 gazzettino [it] gazzettino ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/01/2011 geco [it] geco ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/01/2011 gelicidio [it] gelicidio ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/01/2011 gelone [it] gelone ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/01/2011 gelseto [it] gelseto ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/01/2011 gendarme [it] gendarme ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/01/2011 gelatinizzante [it] gelatinizzante ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/01/2011 gemello [it] gemello ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/01/2011 gelificante [it] gelificante ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/01/2011 genitale [it] genitale ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/01/2011 gastroduodenale [it] gastroduodenale ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/01/2011 gastroenterico [it] gastroenterico ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/01/2011 gemino [it] gemino ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ