ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
28/05/2011 indiscrezioni [it] indiscrezioni ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/05/2011 avrebbero [it] avrebbero ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
28/05/2011 precisato [it] precisato ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/05/2011 gianni [it] gianni ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/05/2011 trattative [it] trattative ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/05/2011 Eros Ramazzotti [it] Eros Ramazzotti ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/05/2011 Vincenzo Bellini [it] Vincenzo Bellini ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/05/2011 accordo [it] accordo ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
28/05/2011 omofobico [it] omofobico ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/05/2011 minestrone [it] minestrone ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/05/2011 capocannoniere [it] capocannoniere ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
28/05/2011 Francesco Toldo [it] Francesco Toldo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/05/2011 guerciotti [it] guerciotti ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/05/2011 giallo [it] giallo ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ
28/05/2011 figlio [it] figlio ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
28/05/2011 povera [it] povera ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/05/2011 scervellarsi [it] scervellarsi ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
28/05/2011 Austria [it] Austria ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/05/2011 Banda Larga [it] Banda Larga ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/05/2011 alcuna [it] alcuna ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/05/2011 Cinque Terre [it] Cinque Terre ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ
28/05/2011 Calcagni [it] Calcagni ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
28/05/2011 Aldo Moro [it] Aldo Moro ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/05/2011 uomo [it] uomo ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
28/05/2011 Il barbiere di Siviglia [it] Il barbiere di Siviglia ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/05/2011 Papa Alessandro III [it] Papa Alessandro III ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/05/2011 Rolando Bandinelli [it] Rolando Bandinelli ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/05/2011 Luigi Fagioli [it] Luigi Fagioli ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/05/2011 cadauna [it] cadauna ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/05/2011 cogitabondo [it] cogitabondo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ