ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
28/05/2011 Vinzaglio [it] Vinzaglio ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/05/2011 Estathé [it] Estathé ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/05/2011 cosmologico [it] cosmologico ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/05/2011 scrittrice [it] scrittrice ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/05/2011 Bicinicco [it] Bicinicco ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/05/2011 galvanotipista [it] galvanotipista ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/05/2011 araliano [it] araliano ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/05/2011 Bragagnolo [it] Bragagnolo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/05/2011 ergoterapista [it] ergoterapista ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/05/2011 geodesista [it] geodesista ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/05/2011 fiumano [it] fiumano ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/05/2011 fitodepurazione [it] fitodepurazione ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/05/2011 fotofosforilazione ciclica [it] fotofosforilazione ciclica ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/05/2011 confederale [it] confederale ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/05/2011 spupazzare [it] spupazzare ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/05/2011 strinare [it] strinare ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/05/2011 strinarsi [it] strinarsi ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/05/2011 strinato [it] strinato ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/05/2011 Ramazzotti [it] Ramazzotti ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/05/2011 slippino [it] slippino ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/05/2011 Vergato [it] Vergato ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/05/2011 Beverino [it] Beverino ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/05/2011 Duino-Aurisina [it] Duino-Aurisina ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/05/2011 Godiasco [it] Godiasco ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/05/2011 Sequals [it] Sequals ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/05/2011 Serrara Fontana [it] Serrara Fontana ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/05/2011 pescivendolo [it] pescivendolo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/04/2011 Acerbis [it] Acerbis ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/04/2011 Ciociaria [it] Ciociaria ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/04/2011 toponimia [it] toponimia ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ