ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
04/10/2010 vaskemaskin [no] vaskemaskin ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/10/2010 ta plass! [no] ta plass! ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/10/2010 en fin dag [no] en fin dag ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
04/10/2010 meget bra [no] meget bra ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/10/2010 underkastelse [no] underkastelse ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/10/2010 kneippbrød [no] kneippbrød ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/10/2010 underbukse [no] underbukse ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/10/2010 blodhund [no] blodhund ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
04/10/2010 undergivelse [no] undergivelse ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/10/2010 ernæring [no] ernæring ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/10/2010 sveitsisk ost [no] sveitsisk ost ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/10/2010 underkuelse [no] underkuelse ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/10/2010 undertrykkelse [no] undertrykkelse ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/10/2010 forskning [no] forskning ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ
04/10/2010 lidelse [no] lidelse ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/10/2010 bransje [no] bransje ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/10/2010 forvirring [no] forvirring ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/10/2010 Frank Strandli [no] Frank Strandli ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/10/2010 arr [no] arr ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/10/2010 forurensning [no] forurensning ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/10/2010 fødselsdag [no] fødselsdag ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/10/2010 vern [no] vern ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/10/2010 tøy [no] tøy ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/10/2010 dom [no] dom ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/10/2010 jakke [no] jakke ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/10/2010 paradis [no] paradis ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/10/2010 syn [no] syn ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/10/2010 gevær [no] gevær ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/10/2010 hjemkomst [no] hjemkomst ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/10/2010 gryn [no] gryn ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ