ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
18/03/2010 fluídicas [pt] fluídicas ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/03/2010 consecutivas [pt] consecutivas ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/03/2010 interrogações [pt] interrogações ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/03/2010 perambulamos [pt] perambulamos ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/03/2010 atingem [pt] atingem ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/03/2010 vaidosos [pt] vaidosos ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/03/2010 descambar [pt] descambar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/03/2010 constituídas [pt] constituídas ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/03/2010 microscópicas [pt] microscópicas ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/03/2010 detestadas [pt] detestadas ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/03/2010 abusamos [pt] abusamos ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/03/2010 cancerosa [pt] cancerosa ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/03/2010 paternalmente [pt] paternalmente ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/03/2010 obsidiados [pt] obsidiados ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/03/2010 gastaríamos [pt] gastaríamos ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/07/2009 Gilmar [pt] Gilmar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/07/2009 estalagem [pt] estalagem ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/07/2009 interrogativo [pt] interrogativo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/07/2009 estagnação [pt] estagnação ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/07/2009 estagnar [pt] estagnar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/07/2009 obstetriz [pt] obstetriz ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/07/2009 alergia [pt] alergia ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
23/07/2009 conselho [pt] conselho ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/07/2009 purê [pt] purê ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/07/2009 Luiz Felipe Scolari [pt] Luiz Felipe Scolari ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/07/2009 Conceição do Rio Verde [pt] Conceição do Rio Verde ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/07/2009 Luis Fabiano [pt] Luis Fabiano ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/07/2009 esquivar [pt] esquivar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/07/2009 esquina [pt] esquina ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/07/2009 privativamente [pt] privativamente ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ