ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ
28/12/2010 ordovícico [es] ordovícico ਉਚਾਰਨ quintes ਵੱਲੋਂ
28/12/2010 lupanar [es] lupanar ਉਚਾਰਨ mroman ਵੱਲੋਂ
28/12/2010 esporádicamente [es] esporádicamente ਉਚਾਰਨ mroman ਵੱਲੋਂ
28/12/2010 sextante [es] sextante ਉਚਾਰਨ mroman ਵੱਲੋਂ
28/12/2010 escalímetro [es] escalímetro ਉਚਾਰਨ mroman ਵੱਲੋਂ
28/12/2010 Anemómetro [es] Anemómetro ਉਚਾਰਨ mroman ਵੱਲੋਂ
27/12/2010 esmegma [es] esmegma ਉਚਾਰਨ charlitosvar ਵੱਲੋਂ
25/12/2010 escuchimizado [es] escuchimizado ਉਚਾਰਨ Xay33 ਵੱਲੋਂ
23/10/2010 robarle [es] robarle ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/10/2010 rudos [es] rudos ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/10/2010 ruidosamente [es] ruidosamente ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/10/2010 sacarnos [es] sacarnos ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/10/2010 sacrificios [es] sacrificios ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
23/10/2010 San Juan Nepomuceno [es] San Juan Nepomuceno ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/10/2010 San Quintín [es] San Quintín ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/10/2010 Santa Ana [es] Santa Ana ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/10/2010 santiamén [es] santiamén ਉਚਾਰਨ fjglez ਵੱਲੋਂ
23/10/2010 sedujeron [es] sedujeron ਉਚਾਰਨ IRENE1 ਵੱਲੋਂ
23/10/2010 semblantes [es] semblantes ਉਚਾਰਨ mlaurita ਵੱਲੋਂ
23/10/2010 sempiterna [es] sempiterna ਉਚਾਰਨ Armagedon ਵੱਲੋਂ
23/10/2010 señorías [es] señorías ਉਚਾਰਨ IRENE1 ਵੱਲੋਂ
23/10/2010 seria [es] seria ਉਚਾਰਨ mlaurita ਵੱਲੋਂ
23/10/2010 sermón [es] sermón ਉਚਾਰਨ tenpao ਵੱਲੋਂ
23/10/2010 sobras [es] sobras ਉਚਾਰਨ abby23 ਵੱਲੋਂ
23/10/2010 sobremanera [es] sobremanera ਉਚਾਰਨ IRENE1 ਵੱਲੋਂ
23/10/2010 solemnes [es] solemnes ਉਚਾਰਨ IRENE1 ਵੱਲੋਂ
23/10/2010 sonante [es] sonante ਉਚਾਰਨ abby23 ਵੱਲੋਂ
23/10/2010 sónar [es] sónar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/10/2010 sorpresas [es] sorpresas ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/10/2010 substancia [es] substancia ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ