ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
19/11/2019 انتَهَوْا [ar] انتَهَوْا ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/11/2019 فَإِنِ [ar] فَإِنِ ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/11/2019 الدِّينُ [ar] الدِّينُ ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/11/2019 وَقَاتِلُوهُمْ [ar] وَقَاتِلُوهُمْ ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/11/2019 الشَّهْرُ [ar] الشَّهْرُ ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/11/2019 عُدْوَانَ [ar] عُدْوَانَ ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/11/2019 بِالشَّهْرِ [ar] بِالشَّهْرِ ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/11/2019 الْحَرَامُ [ar] الْحَرَامُ ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/11/2019 وَالْحُرُمَاتُ [ar] وَالْحُرُمَاتُ ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/11/2019 وَاعْلَمُوا [ar] وَاعْلَمُوا ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/11/2019 فَاعْتَدُوا [ar] فَاعْتَدُوا ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/11/2019 قِصَاصٌ [ar] قِصَاصٌ ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/11/2019 وَأَنفِقُوا [ar] وَأَنفِقُوا ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/11/2019 بِأَيْدِيكُمْ [ar] بِأَيْدِيكُمْ ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/11/2019 تُلْقُوا [ar] تُلْقُوا ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/11/2019 وَأَحْسِنُوا [ar] وَأَحْسِنُوا ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/11/2019 التَّهْلُكَةِ [ar] التَّهْلُكَةِ ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/11/2019 الْحَجَّ [ar] الْحَجَّ ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/11/2019 وَأَتِمُّوا [ar] وَأَتِمُّوا ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/11/2019 وَالْعُمْرَةَ [ar] وَالْعُمْرَةَ ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/11/2019 اسْتَيْسَرَ [ar] اسْتَيْسَرَ ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/11/2019 أُحْصِرْتُمْ [ar] أُحْصِرْتُمْ ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/11/2019 تَحْلِقُوا [ar] تَحْلِقُوا ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/11/2019 الْهَدْيِ [ar] الْهَدْيِ ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/11/2019 يَبْلُغَ [ar] يَبْلُغَ ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/11/2019 رُءُوسَكُمْ [ar] رُءُوسَكُمْ ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/11/2019 مَحِلَّهُ [ar] مَحِلَّهُ ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/11/2019 الْهَدْيُ [ar] الْهَدْيُ ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/11/2019 رَّأْسِهِ [ar] رَّأْسِهِ ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/11/2019 أَذًى [ar] أَذًى ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ