ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ
27/01/2011 Колумбија [sr] Колумбија ਉਚਾਰਨ svarog ਵੱਲੋਂ
21/09/2010 sedge [en] sedge ਉਚਾਰਨ Unibot ਵੱਲੋਂ
19/09/2010 Steppenwolf [en] Steppenwolf ਉਚਾਰਨ jondlm ਵੱਲੋਂ
15/09/2010 Afric Simone [pt] Afric Simone ਉਚਾਰਨ pathgs ਵੱਲੋਂ
30/08/2010 Arctic Monkeys [en] Arctic Monkeys ਉਚਾਰਨ calumjames ਵੱਲੋਂ
29/08/2010 извод [sr] извод ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/08/2010 де-факто [sr] де-факто ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/08/2010 дебело [sr] дебело ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/08/2010 луда [sr] луда ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/08/2010 Дон Кихот [sr] Дон Кихот ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/08/2010 фитопатолог [sr] фитопатолог ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/08/2010 физиолог [sr] физиолог ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/08/2010 хаотично [sr] хаотично ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/08/2010 наивно [sr] наивно ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/08/2010 Малина [sr] Малина ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/08/2010 Milan Stanković [sr] Milan Stanković ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/08/2010 Ђорђе [sr] Ђорђе ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/08/2010 Marija [sr] Marija ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/07/2010 Đorđe Balašević [sr] Đorđe Balašević ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/07/2010 Branislav [sr] Branislav ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/07/2010 gimnazija [sr] gimnazija ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/07/2010 dobro [sr] dobro ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ