ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
05/10/2010 Karađorđeva šnicla [sr] Karađorđeva šnicla ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/09/2010 Cvetkovic [sr] Cvetkovic ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/09/2010 tanjir [sr] tanjir ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/08/2010 омладина [sr] омладина ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/08/2010 одсјај [sr] одсјај ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/08/2010 Никола Тесла / Nikola Tesla [sr] Никола Тесла / Nikola Tesla ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
30/08/2010 осим [sr] осим ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/08/2010 поље [sr] поље ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/08/2010 продукт [sr] продукт ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/08/2010 наивно [sr] наивно ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/08/2010 хаотично [sr] хаотично ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/08/2010 физиолог [sr] физиолог ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/08/2010 фитопатолог [sr] фитопатолог ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/08/2010 Дон Кихот [sr] Дон Кихот ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/08/2010 луда [sr] луда ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/08/2010 дебело [sr] дебело ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/08/2010 де-факто [sr] де-факто ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/08/2010 Малина [sr] Малина ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/08/2010 извод [sr] извод ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/08/2010 Душан Бајевић [sr] Душан Бајевић ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/08/2010 гомила [sr] гомила ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/08/2010 годишње доба [sr] годишње доба ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/08/2010 веза [sr] веза ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/08/2010 датум [sr] датум ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/08/2010 век [sr] век ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/08/2010 дан [sr] дан ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/08/2010 али [sr] али ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/08/2010 ваљда [sr] ваљда ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/08/2010 Ван [sr] Ван ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/08/2010 крај [sr] крај ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ