ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
08/08/2010 регија [sr] регија ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/08/2010 свето писмо [sr] свето писмо ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/08/2010 дати [sr] дати ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/08/2010 кама [sr] кама ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/08/2010 лук [sr] лук ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/08/2010 мати [sr] мати ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/08/2010 одакле [sr] одакле ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/08/2010 отаџбина [sr] отаџбина ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/08/2010 по [sr] по ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/08/2010 оружје [sr] оружје ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/08/2010 покољење [sr] покољење ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/08/2010 Mladen Kašćelan [sr] Mladen Kašćelan ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/08/2010 Ivan Đurđević [sr] Ivan Đurđević ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/08/2010 Dragan Paljić [sr] Dragan Paljić ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/08/2010 Dimitrije Injac [sr] Dimitrije Injac ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/08/2010 Dimitar [sr] Dimitar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/08/2010 Srđa Knežević [sr] Srđa Knežević ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/08/2010 Milan Stanković [sr] Milan Stanković ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/08/2010 Miloš Budaković [sr] Miloš Budaković ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/08/2010 Nikola Mijailović [sr] Nikola Mijailović ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/08/2010 Milan Jovanić [sr] Milan Jovanić ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/08/2010 свежији [sr] свежији ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/08/2010 самопослуживање [sr] самопослуживање ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
06/08/2010 влада [sr] влада ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/08/2010 pravoslavlje [sr] pravoslavlje ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/08/2010 давати [sr] давати ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/08/2010 Marko Bajić [sr] Marko Bajić ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/08/2010 Milan Nikolić [sr] Milan Nikolić ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/08/2010 vuk [bs] vuk ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/08/2010 Vuk Sotirović [sr] Vuk Sotirović ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ