ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
06/08/2010 Bojan Isailović [sr] Bojan Isailović ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/08/2010 Milica Nataša Jovović [sr] Milica Nataša Jovović ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/08/2010 Aleksandar Vuković [sr] Aleksandar Vuković ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/08/2010 Miroslav Radović [sr] Miroslav Radović ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/08/2010 Vladimir Milenković [sr] Vladimir Milenković ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/08/2010 Miloš Kosanović [sr] Miloš Kosanović ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/08/2010 битка [sr] битка ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/08/2010 биографија [sr] биографија ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/08/2010 бескорисност [sr] бескорисност ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/08/2010 беседништво [sr] беседништво ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/08/2010 бео [sr] бео ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/08/2010 бељи [sr] бељи ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/08/2010 антимикотик [sr] антимикотик ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/08/2010 анђео [sr] анђео ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/08/2010 водолија [sr] водолија ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/08/2010 високопарност [sr] високопарност ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/08/2010 визуелно својство [sr] визуелно својство ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/08/2010 вежба [sr] вежба ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/08/2010 вашар [sr] вашар ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/08/2010 датум рођења [sr] датум рођења ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/08/2010 далеко [sr] далеко ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/08/2010 град [sr] град ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/08/2010 гљивична инфекција [sr] гљивична инфекција ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/08/2010 географска област [sr] географска област ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
02/08/2010 рајсфершлус [sr] рајсфершлус ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/08/2010 за [sr] за ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/08/2010 жут [sr] жут ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/08/2010 Ђорђе [sr] Ђорђе ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/08/2010 Marija [sr] Marija ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/07/2010 зелен [sr] зелен ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ